HOME

Welkom op de website van de Stadsbrandprocessie Roermond.


Op 8 juni 2020 heeft het comité Stadsprocessie afscheid genomen van haar geestelijk adviseur, deken Rob Merkx.
Dit gebeurde in een grote zaal van zalencentrum: de Donderie, in verband met de anderhalve meter afstand voor Corona.
Voorzitter Baer Reijnen bedankte de deken voor zijn steun en adviezen de afgelopen jaren.
Zonder de  enthousiaste steun van de deken was er geen stadsprocessie meer geweest. Hij wenste deken Merkx veel succes in zijn nieuwe taak als deken van Sittard.

Tevens werd de nieuwe penningmeester Nicole Golsteijn-Heijnen geïnstalleerd, na décharge van de waarnemend penningmeester Ger van Cruchten.
Voorzitter Reijnen bedankte Ger voor zijn werk en wenste Nicole veel succes in haar nieuwe bestuursfunctie.

 


Voor degenen die willen weten hoe een processie er tegenwoordig uitziet en wat de achtergronden er van zijn, geeft deze website een aardig beeld.
Naar aanleiding van de 2e grote stadsbrand in 1665 trekt de Roermondse Brandprocessie (Stadsprocessie)  sedert het jaar 1666,  (in principe) jaarlijks vanaf het centrum van de stad naar Kapel in het Zand.
Middels grote putkaarsen tonen processiegangers hun dank aan Maria en vragen om bescherming tegen onheil.

Een enthousiast comité probeert, ook met het oog op de viering van het 800-jarig bestaan van de Munsterkerk in 2020, deze bedevaart in oude luister te herstellen en opnieuw onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Het comité Stadsprocessie heeft een pagina op Facebook.
Deze Facebookpagina is
ook zonder Facebookaccount te bereiken via:
www.facebook.com/stadspro 
Bij de vraag om een nieuw account aan te maken klik je op “nu niet”