PUTTEN IN ROERMOND


De putten en putbeelden van Roermond

Zuiver drinkwater is van levensbelang voor een gemeenschap. Het water zit diep in de grond in Roermond. De oudste huizen van de stad staan op plekken waar het grondwater minder diep zat. De rest van de bewoners moesten dieper graven om putten te slaan. De mensen besloten samen te werken om een put te graven. Een put slaan op grote diepte is……………..

Klik hier om verder te lezen