Deelnemende groepen Stadsprocessie

 • Acolieten;

Acolieten zijn misdienaars van 18 jaar en ouder. Zij assisteren al vele jaren de processie en  de H.Mis in de Kapel. Zij dragen een zwarte of rode toog met daarover een witte superplie. De acolieten zijn afkomstig uit de Christoffelparochie van Roermond en de Lambertusparochie uit Swalmen.

 • Brandweer Roermond;

Het brandweerkorps hecht waarde aan het in stand houden van deze mooie traditie. Zij dragen een kaars met de afbeelding van St.Florian mee. De brandweer levert een belangrijke bijdrage aan een veilige samenleving door het bieden van urgente hulp. Er staat ieder uur van de dag een grote groep praktisch ingestelde en sociaal voelende mensen klaar om deze taak uit te voeren.

 • Sint Brunoput;

Deze put omvat een groot gedeelte van de Swalmerstraat en grenst aan het gebied van de Nepomucenusput. Het putbeeld van Bruno prijkt in een nis aan de Swalmerstraat. De leden van deze put dragen samen met de leden van de Nepomucenusput hun mooi versierde kaars naar Maria.

 • Verpleeghuis Camillus;

Met een wisselend aantal hoogbejaarde bewoners en hun begeleiders trekt de groep jaarlijks mee om hun Camilluskaars naar de Kapel in ’t Zand te brengen. Deze kaars wordt dan gedragen door leden van de scouting. Voor de mensen van Camillus heeft deze processie een grote betekenis, het is een bedevaart naar de Kapel in ’t Zand met veel intenties.

 • Geloof en Licht;

Dit is een internationale beweging die bestaat uit gemeenschappen van zo’n 20 tot 30 personen. Het hart van elke gemeenschap vormen mensen met een verstandelijke beperking. Geloof en Licht gelooft dat ieder mens een bron van vreugde is in de kerk en de wereld. De leden houden ervan om samen op tocht te gaan om vriendschap en verbondenheid gestalte te geven en uit te dragen. De delegatie draagt de Bernadettekaars mee in hun tocht naar de Kapel.

 • Koninklijke Harmonie Roermond;

De harmonie, opgericht in 1775, is het oudste muziekkorps van Nederland. Het doel van de vereniging is om zoveel mogelijk mensen van muziek te laten genieten. Het korps is zeer betrokken bij de vele activiteiten in de stad Roermond. Er is een speciale processiemars geschreven voor de harmonie, die tijdens de stadsprocessie ten gehore wordt gebracht.

 • Johannes Nepomucenusput;

Deze put omvat het gebied Steegstraat en Wilhelminaplein. De oud putmeester van deze put  Baer Reijnen is tevens voorzitter van het comité Stadsprocessie. De put werkt vaak samen met de Brunoput. Zo ook met het brengen van de putkaars naar de kapel in ‘t Zand.

 • Drumband schutterij St.Margaretha Ittervoort;

De drumband is een onderdeel van de zeer oude, opgericht in 1499, schutterij St.Margaretha uit Ittervoort. Van oudsher is het schutterswezen nauw verbonden met de gemeenschap en de katholieke kerk.

Ieder jaar begeleidt de schutterij de processie in het eigen dorp. Maar zij doen dat gelukkig ook bij de Stadsprocessie. Omdat zij als schutterij deze tradities heel belangrijk vinden.

 • Remunjs Reuzengilde;

Het gilde omringt de stadsreus van Roermond St. Christoffel bij deelname aan historische stoeten in binnen- en buitenland. Christoffel beschermt reizigers en is tevens patroonheilige van de fiere stad Roermond. Hij en zijn gilde mogen dus niet ontbreken in de stadsprocessie.

Omdat de echte reus meenemen in de processie is verboden bij bisschoppelijk besluit van 27 juni 1747 wordt een replica van het beeld op de toren van de kathedraal meegevoerd. Daarnaast dragen de leden van het Reuzengilde de reusachtige Christoffelkaars naar de Kapel. Deze loodzware kaars ligt wel op een catafalk.

 • Rode Kruis;

De afdeling Roermond van het Rode Kruis is een onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Bij allerlei grote en kleine evenementen verleent de afdeling EHBO. Zij is vaak te vinden bij sportactiviteiten, maar ook bij de Jaarlijkse Stille Tocht naar Elmpt(Dld). De Roermondse afdeling assisteert al jaren bij de Stadsprocessie.

 • Schutterij St. Urbanus Maasniel;

Urbanus is zeer oude schutterij, die al meer dan 125 jaar bestaat! Een hoogtepunt uit hun historie is het winnen van het OLS geweest. Een geweldige prestatie waar heel Roermond trots op was. Het jaar daarop werd met veel succes het OLS in Maasniel georganiseerd. Ook de schutterijen zetten zich van oudsher in voor de gemeenschap. De leden dragen een grote kaars met de afbeelding van Urbanus erop.

 • Scouting Maasniel;

Deze groep loopt ieder jaar mee om de grote kaarsen te dragen van putten of organisaties.

Zij helpen op deze manier mee om de traditie in stand te houden.

De scouts nemen de taak over van de mensen die dit niet meer kunnen. De kaarsen zijn op zich niet zwaar, maar wel onhandig om te hanteren. Het gewicht belast de arm op den duur, vandaar dat er gewisseld wordt van drager.

 • Stadsbestuur Roermond;

Het stadbestuur draagt de stadskaars naar de kapel. Zij zien de putgemeenschap als symbool voor de stad Roermond. Gemeenschapszin en saamhorigheid geven de kracht om tegenslag en rampen te overwinnen. Daarom lopen we samen met de putten en de organisaties naar de kapel.

 • Zwitserse Garde, leden van fanfare OLV in ’t Zand.

De leden van deze groep vinden het belangrijk om dit stuk cultureel erfgoed van Roermond in stand te houden. Deze pakken die zij dragen zijn exacte kopiën van de Zwitserse Garde van het Vaticaan. De historie gaat terug naar 1517, de Sacco di Roma, de Zwitsers verdedigden de paus tijdens deze plundering zeer moedig. Hij benoemde hen daarna tot zijn lijfwacht. Er wordt gezegd dat deze uniformen destijds ontworpen zijn door Michelangelo.

Mede betrokken bij de Stadsprocessie :

-Stadswachten van Roermond, zij zorgen voor een veilige tocht van het Munsterplein naar de

Kapel in ’t Zand;

-Mevrouw Houben, zij zorgt voor het Kapelletje bij de Halfwegsteeg;

-Kosters van de Kapel in ’t Zand, zij richten de kapel feestelijk in en zorgen voor de goede

gang van zaken;

-Verschillende koren en organisten die de H. Mis passend ondersteunen;

-De Pappelhof, professionals en cliënten, ontvangen de alle processiegangers na de mis, met  koffie en cake om nog even gezellig na te praten.